Kongres Kobiet w pigułce

Kongres Kobiet narodził się w 2009 r., w 20. rocznicę politycznej i ekonomicznej transformacji w Polsce. Miał na celu rzucenie światła na ogromny udział kobiet w przemianach społeczno-gospodarczych, podkreślenie ich roli w budowaniu nowoczesnej Polski oraz diagnozę ich obecnej sytuacji i nakreślenie kierunków zmian.

View original post here:
Kongres Kobiet w pigułce