Dość marnowania potencjału! – Kongres Kobiet zwalcza stereotypy

Kobiety 50+ na rynku pracy – konsekwentnie niewidzialne. Opieka nad osobami zależnymi – z definicji niemęska.

Read more from the original source:
Dość marnowania potencjału! – Kongres Kobiet zwalcza stereotypy