Polacy w łóżku – purytanie, hedoniści i abstynenci

Wiara ma coraz mniejszy wpływ na zachowania seksualne Polaków – twierdzi prof. Zbigniew Izdebski w najnowszej książce „Seksualność Polaków na początku XXI wieku”.

See more here:
Polacy w łóżku – purytanie, hedoniści i abstynenci