Sny – co mówią o skrytej naturze człowieka?

Senne widzenia towarzyszą człowiekowi od początku jego istnienia: są tematem wiecznych dociekań, fascynacji i inspiracji twórczej. Nadal jednak pozostają przestrzenią naszej wolności, sacrum – dostępnym tylko dla nas. kobieta.wp.pl

Visit link:
Sny – co mówią o skrytej naturze człowieka?