Seks po zawale serca

Jeszcze 20-30 lat lat temu osobom po zawale zalecano ograniczenie wysiłku do minimum. Pacjent na wiele tygodni trafiał do łóżka, gdzie miał brać leki i jak najmniej się ruszać. Dzisiaj już nawet po tygodniu w szpitalu o własnych siłach wychodzi do domu

See the article here:
Seks po zawale serca