Lechia SA powiększyła stratę finansową

Wniosek o odwołanie zarządu i dyrektora generalnego Lechii nie został nawet poddany pod głosowanie podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy gdańskiej spółki.

Continue reading here:
Lechia SA powiększyła stratę finansową