“Popłakała się ze szczęścia, gdy dostała iPhona”

Im więcej sprzętów wymyślamy, tym bardziej nie możemy się bez nich obejść.

Here is the original post:
“Popłakała się ze szczęścia, gdy dostała iPhona”