Cusco – dawna stolica Inków

Jest to miejsce niezwykłe i niepowtarzalne. Tylko tutaj miesza się współczesność z dawnymi dziejami, gdzie na gruzach inkaskich fundamentów wzniesiono barokowe katedry, a potem pokryto je czerwoną dachówką. kobieta.wp.pl

Follow this link:
Cusco – dawna stolica Inków